Canisius Consulting
Consulting en Interim Management

Change Management

Change Management

Change Management is een systematische aanpak voor het beheren van veranderingen, zowel vanuit het perspectief van een organisatie als vanuit individueel oogpunt. Onder change management verstaat men over het algemeen minstens drie verschillende aspecten, zoals:

Een actieve, stimulerende benadering van gewenste veranderingen is van essentieel belang. Change management betekent voor een organisatie het bepalen en uitvoeren van procedures. Ook introduceren en implementeren van technologieën, die veranderingen in organisaties ondersteunen, worden meegenomen.

Succesvolle aanpassingen op veranderingen binnen een bedrijf of organisatie zijn cruciaal. Wilt u meer weten over change management en wat Canisius Consulting voor u in het bijzonder kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Ik wil meer weten over change management!
 

Change management inzetten

Om de kwaliteit en talenten van uw werknemers na een verandering optimaal te kunnen gebruiken, wordt in kaart gebracht wat de sterke, maar zeker ook hun zwakke punten zijn en hoe zij het meest productief in de organisatie kunnen worden ingezet.

Veelal begint het gehele proces van change management met het vooraf maken van belangrijke afwegingen op het gebied van geschikte methodieken om gewenste veranderingen door te voeren en hoe maximale betrokkenheid creëren bij alle medewerkers bij deze veranderingen?

Bij ondernemers ontbreekt het vaak aan tijd en kennis om zelf change management in te voeren. Vandaar dat veelal externe specialisten bij dergelijke grootse projecten worden betrokken. Zij zorgen voor de nodige begeleiding en laten zien hoe het verwezenlijken van gestelde doelen ook kan. Iemand op beschikbare methodieken aandraagt en die kan helpen om gedachten goed op de rails te zetten en te houden.

Zoals gezegd is change management een vak apart. Wilt u meer weten over change management en wat Canisius Consulting voor u in het bijzonder kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Ik wil meer weten over change management!

backtotop